Observatie

Me so hungry

Misosoep heeft vanzelfsprekend een heel andere oorsprong dan haatdragende woorden als misogaam en misogyn, maar misschien is er toch een verband.

Werkzame oplossing

Met enige regelmaat stel ik beroepsmatig de vraag waar mensen gewerkt hebben. Het valt me op dat ik steevast het antwoord krijg: ‘Ik was werkzaam bij …’
Wat is er mis met: ‘Ik werkte bij’? Is dat te gewoon?

1 2 3 4
Letterhelden