Letterblog

Letterheldin Brigitte Buissink beschrijft wat haar op taalgebied opvalt in de media en in haar omgeving: van markante trends tot tenenkrommende ergernissen.

Me so hungry

Misosoep heeft vanzelfsprekend een heel andere oorsprong dan haatdragende woorden als misogaam en misogyn, maar misschien is er toch een verband.

1 2 3 7 8
Letterhelden - Tekst- & communicatie-experts Amsterdam